نرخ بیکاری سال گذشته 11 درصد شد

تعداد بازدید: ۴۷
  • نرخ بیکاری سال گذشته 11 درصد شد
    مرکز آمار ایران گفت: که نسبت به سال 93 بالغ بر 0.4 درصد افزایش دارد.به گزارش خبرگزاری فارس، چکیده نتایج طرح آمار گیری از نیروی کار در سال 94 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.بررسی نرخ مشارکت (نرخ فعالیت) نشان می دهد که 38.2 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که 11.0 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.بررسی سهم ناقص نشان می دهد که 9.8 درصد جمعیت شاغل دارای ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.بررسی در بخش های عمده نشان می دهد که بخش خدمات با 49.4 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 32.5 درصد و با 18.0 درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان 24ـ15 ساله حاکی از آن است که 26.1 درصد از جمعیت فعال 24ـ15 ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.نرخ بیکاری جوانان 29ـ15 ساله نیز حکایت از آن دارد که 23.3 درصد از جمعیت فعال 29ـ15 ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد، 38.0 درصد شاغلان به طور معمول بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می کنند.تغییرات شاخص ها در سطح کل کشور به شرح زیر است:ـ نرخ مشارکت کل (نرخ فعالیت) نسبت به سال 1393، 1.0 درصد افزایش یافته است.ـ نرخ بیکاری کل نسبت به سال 1393، 0.4 درصد افزایش یافته است.ـ نرخ بیکاری جوانان 24ـ15 ساله کل نسبت به سال 1393، 0.9 درصد افزایش یافته است.ـ نرخ بیکاری جوانان 29ـ15 ساله کل نسبت به سال 1393، 1.4 درصد افزایش یافته است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.