حمایت دانشگاه پیام نور از پیشنهادات دانشجویان در زمینه اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید: ۱۵۷
  • حمایت دانشگاه پیام نور از پیشنهادات دانشجویان در زمینه اقتصاد مقاومتی
    رئیس پیام نور استان قزوین گفت: اگر پیشنهاد خاصی در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی به داشته باشند که نیازمند حمایت جدی است، این آمادگی بررسی و در صورت امکان اجرایی کردن آن را دارد.فرهنگ میزانی، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری ایران(ایسنا)منطقه قزوین، اظهار کرد: اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی از سیاست های کلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری است و کمیته ویژه ای در خصوص پیگیری این بحث در این وزارت خانه وجود دارد، که گزارش مفصلی توسط وزیر علوم، در دیدار مقام معظم رهبری با بیش از هزار نفر از استادان و اعضای هیأت های علمی های سراسر کشور به ایشان ارائه شد.وی با اشاره به اینکه ایجاد شرکت های دانش بنیان اتفاق بسیار مهمی بوده است، افزود: از دیگر کارهای مهمی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده احداث پارک های علم و فناوری و حمایت های ویژه دولت و معاونت علمی و فناوری از ایده های علمی و ها است که خروجی آن معطوف کردن توجه ها به اقتصاد مقاومتی بوده است.میزانی تصریح کرد: پیام نور هم از آنجایی که یک زیر مجموعه بزرگ از وزارت علوم تحقیقات و فناوری محسوب می شود هم راستا با سایر بخش های وزارت خانه در موضوع اقتصاد مقاومتی وارد کار شده است.رئیس پیام نور استان قزوین ادامه داد: این نیز به عنوان جزئی از پیام نور کشور دارای برنامه های درعرصه ی اقتصاد مقاومتی است، که کاربردی کردن پژوهش های که توسط هیات علمی ها اتفاق می افتد یکی از این برنامه ریزی ها است.وی با اشاره به اینکه تقویت مدیریت در پیام نور از دیگر برنامه های این در راستای اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: بحث پژوهش و معمولا در پیام نور در یک مدیریت رصد می شد ولی از آنجایی که یکی از رسالت های مهم ها بحث پژوهش است و در بسیاری از مواقع مسائل تحت و شعاع مباحث پژوهشی قرار می گرفت در راستای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی سازمان مرکزی اقدام به تفکیک مدیریتی انجام داد و مدیریت پژوهشی و از هم جدا شدند که به تبع از آن در استان ها نیز این تفکیک صورت گرفته است.میزانی خاطرنشان کرد: بحث کمیته در های پیام نور استان ها و همچنین در استان قزوین در راستای بحث و ارتباط با صنعت و حضور جدی در مباحث پژوهشی کاربردی که یکی از نمود آن هفته پژوهشی است شکل گرفت.وی در خصوص وظیفه کمیته اظهار کرد: این کمیته در راستای حمایت و رصد ایده های ارائه شده توسط یا اساتید که غابلیت تجاری سازی و تبدیل به ثروت شدن را دارد و نیازمن حمایت های اولیه هستند ایفاء نقش می کند.میزانی اعلام کرد: بحث تاسیس مرکز رشد پیام نور استان قزوین از برنامه های در حال پیگیری است و رایزنی های مقدماتی با وزارت علم و فناوری انجام شده است و در آینده نزدیک این موضوع عملیاتی خواهد شد و محل بهتری برای حمایت از ایده های است که خواهند داشت.رئیس پیام نور استان قزوین با مهم خواندن نقش در تحقق اقتصادی افزود: یکی از راه های که برای ایفاء نقش در اقتصاد مقاومتی وجود دارد مراکز موجود در ها است که می توانند گام مهمی در این راستا بردارند.وی به ایرن پیشنهاد کرد: رشته های مختلف با توجه به آیین نامه های مشخص که در انجمن های مختلف تدوین شده است در آن ها حضور داشته باشند.میزانی ادامه داد: متاسفانه به جزء در معدودی از رشته ها انجمن های دانشجویی فعال نیستد و به نحو مطلوب از ظرفیت های موجود در این انجمن ها استفاد نمی شود که این روند باید اصلاح شود تا پویا و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.رئیس پیام نور استان قزوین با اشاره به وجود حلقه های علمی در پیام نور به توصیه کرد: با تشکیل مطلوب تر حلقه های علمی و حضور فعال تر در این حلقه ها که فلسفه آن نیز ارتباط موثرتر اساتید با است می توانند با افزایش بار علمی در جهت اقصاد مقاومتی و حرکت کنند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.