تعداد بازدید: ۶۷
نظر بدهید
 • درباره ی شغل

 • لیسانسِ یافوق لیسانس مدیریت , ترجیحابازاریابی,سابقه مرتبط نیازمندیم.ارسال رزومه باکدBAدرsubject به:HR@ican.ir منبع:همشهری
 • اطلاعات تکمیلی

 • حقوق ثابت توافقی
  تحصیلات فرقی ندارد
  جنسیت زن/مرد
  وضعیت تأهل فرقی ندارد
  محدوده سنی فرقی ندارد
 • مهارت های مورد نیاز