تعداد بازدید: ۵۶۲
نظر بدهید
 • درباره ی شغل

 • نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تكميل و تأمين نيروي انساني خود از بين جوانان متخصص، مؤمن و متعهد با شرايط و امتيازات زير داوطلب استخدام افسري به صورت نظامي پيماني (پنج ساله) و كارمند تجربي پيماني (شش ساله) وفق ماده 33 قانون آجا استخدام مي نمايد. شرايط عمومي استخدام : 1- متدين به دين اسلام. 2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 3- ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها. 4– عدم محكوميت ناشي از اقدام عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران. 5 – عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.6- عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غير قانوني و يا الحادي. 7- عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي.8- عدم معروفيت به فساد اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر و نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر برابر اعلام مراجع ذيصلاح. 9- داشتن سلامت رواني و جسماني برابر تاييديه اداره بهداشت و درمان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران.(حداقل قد 165 سانتيمتر) 10 - نداشتن تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غير دولتي به صورت رسمي، آزمايشي و پيماني و ساير حالت استخدامي. 11 - داشتن كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت سربازي يا برگه اعزام به خدمت. 12- دارندگان كارت معافيت پزشكي حق ثبت نام ندارند. 13- مبناي سن براي داوطلبان استخدام از تاريخ: 3/5/94 قابل محاسبه مي باشد. 14- قرارداد داوطلبان استخدام كارمندي پيماني وفق ماده 33 قانون آجا براي مدت 6 سال و افسري پيماني براي مدت 5 سال بوده و قابل تمديد نمي باشد. 15- سپردن تعهد خدمتي شش ساله مختص كارمندان و پنج ساله براي افسران پيماني برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران. شرايط اختصاصي استخدام افسران پيماني: 1- دارا بودن مدرك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر كه به تاييد وزارت علوم رسيده باشد. 2- داشتن معدل حداقل 13 براي رشته هاي فني و مهندسي و معدل 14 براي رشته هاي غير مهندسي. 3- حداكثر سن براي داوطلبان مقطع كارشناسي 28 سال ودكتري 30 سال مي باشد.(مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثر سن اضافه خواهد شد.) 4- موفقيت در آزمون ورودي (كتبي روان سنجي)، انجام معاينات پزشكي، مصاحبه حضوري (مكتبي و امنيتي)، مصاحبه علمي و تست ورزش. شرايط اختصاصي استخدام كارمندان تجربي : 1- حداكثر سن داوطلبان 26 سال مي باشد.(مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثر سن اضافه خواهد شد.) 2– داشتن مدرك تحصيلي ديپلم. 3– داشتن مدرك آموزش معتبر از سازمان فني و حرفه اي. 4– موفقيت در آزمون ورودي (كتبي روان سنجي)، انجام معاينات پزشكي، مصاحبه حضوري (مكتبي و امنيتي)، آزمون مهارت فني و تست ورزش. امتيازات : 1- كليه استخداميان از مزاياي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار مي گردند. 2– خانواده معظم شهداء، جانبازان و آزادگان و فرزندان نظامي و بسيجيان فعال از امتيازات قانوني مصوب (در صورت ارائه مدارك معتبر از مراجع ذيصلاح) بهره مند خواهد بود. 3- تنها همسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تكفل محسوب و كاركنان استخدامي و عائله تحت تكفل آنان مطابق ضوابط و مقررات از مزاياي حكمت كارت، بيمه خدمات درماني، بيمه عمر و حوادث و ساير تسهيلات رفاهي بهره مند خواهند گرديد. 4- حافظان كل قرآن كريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت مي باشند. 5- به حداكثر سن داوطلبان فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي 5 سال اضافه و از شرط معدل معاف خواهند بود. مدارك مورد نياز جهت ثبت نام : 1- 2 قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده. 2- اصل و روگرفت مدرك تحصيلي (از تحويل اصل مدرك تحصيلي اكيداً خودداري فرماييد). 3– اصل و يكسري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه. 4- يكبرگ روگرفت كارت پايان خدمت يا كارت معافيت غير پزشكي دائم و يا ارائه گواهي اشتغال به خدمت با قيد فاقد اضافه خدمت سنواتي براي داوطلباني كه در حال گذراندن خدمت سربازي هستند و يا برگه اعزام به خدمت سربازي بدون اضافه خدمت سنواتي. 5- اصل و روگرفت كارت ملي. 6- اصل و روگرفت مدرك آموزش معتبر از سازمان فني و حرفه اي. توجه: مدارك تحويل شده به حوزه ي ثبت نامي به هيچ وجه مسترد نمي گردد. ضمناً ارائه مدرك اصلي صرفاً جهت رويت مي باشد و از تحويل اصل مدارك جداً خودداري گردد. ثبت نام و محل آزمون : 1- داوطلبان استخدام افسري با در دست داشتن مدارك خواسته شده، به صورت حضوري به نزديك ترين دفتر استخدام محل سكونت خود مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام واز ارسال مدارك از طريق پست خودداري نمايند. 2- داوطلبان استخدام كارمند تجربي با دردست داشتن مدارك خواسته شده به صورت حضوري فقط به دفتر استخدام حوزه اهواز مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. ضمناً ثبت نام داوطلبان استخدام كارمندي فقط از نفرات بومي استان خوزستان با اخذ تعهد خدمت در شهر مسجد سليمان صورت مي پذيرد. 3- به جز دفتر استخدام اهواز هيچ حوزه ثبت نامي مجاز به ثبت نام داوطلبان استخدام كارمندي نمي باشد. 4 - مهلت ثبت نام براي كليه داوطلبان (كارمندي و افسري): 3/5/94 الي 19/6/94 مي باشد. 5- تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه داوطلبان افسري 7 و8/7/94 در حوزه هاي ثبت نامي مي باشد. 6- تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه داوطلبان كارمندي 8 و9/7/94 در حوزه هاي ثبت نامي مي باشد. 7- آزمون ورودي براي كليه داوطلبان افسري روز پنج شنبه 09/7/94 راس ساعت 08:30 در حوزه تهران برگزار مي گردد. 8- آزمون ورودي براي داوطلبان كارمندي روز جمعه 10/7/94 راس ساعت 08:30 در حوزه اهواز برگزار مي گردد. 9- داوطلبان فقط مجاز به انتخاب يكي از مشاغل مندرج در جدول مي باشند و در صورت تكميل سهميه، ثبت نام متوقف خواهد شد. آدرس محل آزمون براي داوطلبان با توجه به تاريخ اعلام شده : داوطلبان استخدام افسري: تهران، ميدان حر، خيابان امام خميني، نرسيده به چهارراه كمالي، مديريت گزينش و استخدام نزاجا داوطلبان استخدام كارمندي: اهواز و مكان آن متعاقباً اعلام مي گردد. حوزه هاي ثبت نام : 1- اروميه – اول خيابان كاشاني – كوي سازماني – دفتر استخدام قرارگاه عملياتي شمال غرب. تلفن: 32259811- 044 2– اصفهان – سه راه حكيم نظامي – جنب كلينيك فجر – دفتر استخدام مركز آموزش توپخانه. تلفن: 36202019 -031 3- اهواز- خيابان فلسطين- جنب بيمارستان رازي- دفتر استخدام تيپ 192 زرهي. تلفن: 33330574– 061 4- ايلام – ميدان معلم – خيابان پيام – كوچه پيام 6 – ساختمان شماره 212 – روبروي اداره كل كتابخانه هاي استان ايلام. تلفن:2224244-0843 5- اردبيل – بزرگراه شهدا – جنب پادگان شهيد چمران – دفتر استخدام تيپ 40. تلفن: 33710122-045 6- بروجرد – خ شهيد قندي – روبروي شهرداري – دفتر استخدام مرامهن. تلفن: 42627090 - 066 7- بيرجند – ميدان ابوذر – خيابان ارتش – روبروي كميته امداد امام خميني (ره) دفتر استخدام مرا 04 . تلفن: 32222009 - 056 8- بجنورد – خيابان فردوسي جنوبي – دفتر استخدام تيپ 130 شهيد دلجويان. تلفن: 32318281 – 058 9– تبريز – انتهاي خيابان ارتش جنوبي– دفتر استخدام تيپ 121 . تلفن: 35420630 – 041 10 - تهران – ميدان حر - خيابان امام خميني غربي – به طرف چهار راه كمالي- دفتر استخدام فرماندهي آماد و پشتيباني نزاجا. تلفن: 66467609 – 021 11- تهران- اتوبان فتح – كيلومتر 12 جاده قديم – سه راهي شهريار – جنب پادگان پشتيباني منطقه 3 ذوالفقار – دفتر استخدام پشتيباني منطقه 3 . تلفن: 66284786- 021 12- تهران- لويزان- اتوبان شهيد بابايي- جنب ستاد هوانيروز- دفتر استخدام هواپيمايي نزاجا. تلفن: 22977673 – 021 13- خرم آباد – خيابان انقلاب – گردان آموزشي تيپ 184 - دفتر استخدام تيپ 184 . تلفن: 33309003 – 066 14- خوي– چهاراه مركزي - خيابان شريعتي – جنب تالار ارتش. تلفن: 36240440 – 044 15- شاهرود – ميدان آزادي – جنب خدمات درماني نيروهاي مسلح– دفتر استخدام تيپ 158 . تلفن: 32229094 – 023 16- شيراز – ميدان امام حسين (ع)(فلكه ستاد) – دفتر استخدام فرماندهي و ارشد نظامي آجا در استان فارس. تلفن:32350023 - 071 17 – زنجان – سعدي شمالي –بزرگراه 22 بهمن پادگان تيپ216 شهيدسرلشكر غلامرضا مخبري – جنب بانك حكمت ايرانيان تلفن: 33538060 - 024 18 – زاهدان – خيابان آزادي – روبروي سازمان قضايي نيروهاي مسلح – دفتر استخدام تيپ188 . تلفن: 33239082 - 054 19- قزوين – بلوار شهيد بهشتي - جنب درب تيپ 116 - دفتر استخدام تيپ 116 . تلفن:33322469 - 028 20- قوچان- ميدان امام خميني (ره) – جنب كيوسك راهور نزاجا. تلفن: 47217495 - 051 21 – كرمان – خيابان عدالت – روبروي فروشگاه اتكا – دفتر استخدام مرا05 . تلفن: 32267757 - 034 22- كرمانشاه- بلوار شهيد بهشتي- سه راه حافظيه - دفتر استخدام پشتيباني منطقه 1 . تلفن: 38359410 – 083 23- كاشان – نبش ميدان وليعصر(مدخل)- ساختمان اداري بخشداري. تلفن: 55580304-031 24 – گرگان – فلكه فخرالدين اسعد گرگاني – دفتراستخدام تيپ 230 . تلفن: 32229499 - 017 25 – مشهد – فلكه عدل خميني – خيابان فياض بخش- بعد از دادسراي نظامي - دفتر استخدام قرارگاه منطقه اي شمال شرق. تلفن: 38525559 - 051 26 – مراغه – ميدان شهرداري - نرسيده به خيابان خرمشهر– ساختمان دژبان شهر– دفتر استخدام پادگان امام رضا (ع). تلفن: 37254919-041 27- مرند- كمربندي شهرك بعثت – تيپ 321 پياده – جنب درب دژباني تيپ. تلفن: 42227666 - 041 28- همدان- ميدان امام زاده عبدالله – بلوار زينبيه – روبروي دانشگاه غير انتفاعي الوند– دفتر استخدام تيپ 316 . تلفن: 34222525-081 29- سنندج – ميدان ارتش – جنب پادگان تيپ 128 . تلفن: 33111606-087 جدول الف: سهميه كارمند تجربي پيماني (مرد) - شهر محل خدمت مسجد سليمان رديف تخصص تعداد 1 مكانيك خودرو 1 2 آهنگر و جوشكار خودرو 1 3 نقاش خودرو 2 4 سرويس كار و پنچري گير خودرو 1 5 اپراتور جرثقيل10 تا 20 تن 1 6 تراشكار 2 7 آشپز 2 8 كفاش 1 9 آرايشگر 2 10 آهنگر و جوشكار 1 11 بنا 2 12 نقاش ساختمان 1 13 نجار 1 14 لوله كش عمومي 2 جدول ب: سهميه افسران پيماني (مرد) رديف مقطع و رشته تحصيلي تعداد شهر محل خدمت 1 ليسانس بهداشت عمومي 10 مراغه، شوشتر، بروجرد، تهران، بيستون كرمانشاه، مشهد، مهاباد، پسوه، جيران بلاغ، كرمانشاه 2 ليسانس بهداشت محيط 7 مرند، كاشان، تهران، پرندك، اهواز، كرمان، خاش 3 ليسانس تغذيه 8 شيراز (2)، سرپل ذهاب، دوكوهه، تهران، چهل دختر، اهواز، سنندج 4 دكترا دامپزشكي 4 ميانه، تهران (2)، سلماس
 • اطلاعات تکمیلی

 • حقوق ثابت توافقی
  تحصیلات فوق دیپلم
  جنسیت مرد
  وضعیت تأهل فرقی ندارد
  محدوده سنی فرقی ندارد
 • مهارت های مورد نیاز

 • آشپزی پیشرفته
  آهنگری پیشرفته
  مکانیک پیشرفته
  جوشکاری پیشرفته
 • متأسفانه شغلی برای نمایش وجود ندارد.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.
مشاغل مشابه