اصلاح تعاریف ۱۴ واژه مشاغل سخت و زیان آور

تعداد بازدید: ۵۵۷
  • اصلاح تعاریف ۱۴ واژه مشاغل سخت و زیان آور
    مرکز آمار وزارت کار تعاریف مربوط به ۱۴ واژه سخت و زیان آور را اصلاح و استانداردسازی کرد.به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار، ۱۴ تعریف مربوط به سخت و زیان آور را اصلاح کرد. بر پایه این اقدام، تعارف جدیدی از آسيب شغلي، حدود تماس شغلي با عوامل زيان آور محيط كار، شغل سخت و زيانآور و شوراي عالي حفاظت فني ارائه شده است.همچنین تعاریف مربوط به عامل ارگونوميک محيط كار، عوامل رواني محيط كار، عوامل زيانآور محيط كار، عامل زيستي محيط كار (عامل بيولوژيک محيط كار)، عوامل شيميايي محيط كار، عوامل فيزيكي محيط كار، عوامل مكانيكي محيط كار، كميته بدوي تشخيص سخت و زيانآور، كميته تجديدنظر تشخيص سخت و زيان آور و كميته ماده هجده (موضوع ماده ۵۲ قانون كار) نیز استانداردسازی شد.طبق استانداردهای جدید، در تعریف آسیب شغلی آمده است: آسيب كشنده يا غيركشنده اي است كه به سبب اعمال ناايمن در محيط كار براي شاغل ايجاد مي شود.همچنین در تعریف عوامل روانی محیط کار نیز آمده است: انواع عوامل تأثيرگذار بر روح و روان شاغل در محيط كار كه با در نظر گرفتن خصوصيات فردي، مي تواند باعث پريشاني رواني و اختلالات رفتاري وي شود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.