تفاهم‌نامه همکاري مشترک بين کميته امداد و سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي

تعداد بازدید: ۱۳۱
  • تفاهم‌نامه همکاري مشترک بين کميته امداد و سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي
    تفاهم نامه همکاري مشترک بين کميته امداد و سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي ايران با هدف کمک به پايدار کارجويان مستعد تحت پوشش کميته امداد به امضاي طرفين رسيد.به گزارش خبرگزاري موج، سيد پرويز فتاح، رئيس کميته امداد و سيد محمد علي سيد ابريشمي، معاون وزير صنايع، معدن و تجارت و مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي ايران، اين تفاهم نامه را در جهت کمک به ساماندهي کسب وکارهاي خرد واحدهاي مستقر در شهرک ها و نواحي سراسر کشور و ارتقاي نقش آن ها در ملي و مقاومتي امضا کردند.موضوع تفاهم نامه همکاري کميته امداد امام (ره) و سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي ايران در جهت استفاده حداکثري از ظرفيت سازمان و شهرک هاي استاني تابعه با کميته امداد براي دستيابي به پايدار کارجويان مستعد تحت پوشش امداد و ساماندهي کسب وکارهاي خرد است.سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي ايران در اين تفاهم نامه متعهد به تسهيل و تخفيف در واگذاري اراضي و انتقاد قرار دارد حق بهره وري جهت استقرار واحدهاي صنعتي، توليدي، توزيعي، خدماتي و تجاري در شهرک ها و نواحي به مددجويان واجد شرايط و اولويت در انعقاد قرارداد با واحدهاي در شهرک ها و نواحي که توسط مددجويان امداد اداره شود.همچنين سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي ايران در اين تفاهم نامه متعهد به معرفي کارآفرينان مورد وثوق واحدهاي مستقر در شهرک ها و نواحي به کميته امداد استان و شهرستان ها شد و جهت تخصيص سهميه به کارجويان واجد شرايط کميته امداد به منظور در بنگاه هاي اقتصادي مستقر در شهرک ها و نواحي و نيز براي تخصيص فضا در شهرک ها و نواحي تحت پوشش جهت استقرار نماينده کميته امداد به منظور تأمين نيروي کار مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرک هاي همکاري نمايد.بر اساس اين تفاهم نامه، معرفي بسته هاي تشويقي پيش بيني شده جذب نيروي کار واجد شرايط براي مددجويان، تخصيص بسته هاي تشويقي کاريابي به بنگاه هاي اقتصادي که کارجويان امداد را در مراکز مربوطه به کارگيرند که شامل پرداخت حق بيمه سهم کارفرما طي دو سال (سال اول 100 درصد و سال دوم 50 درصد تا سقف حداقل حقوق تعيين شده شوراي عالي کار)، پرداخت حق الزحمه به کارگيري کارجويان در صورت عدم تمايل بنگاه به استفاده از بسته حق بيمه سهم کارفرما، تأمين تسهيلات استقرار واحدهاي خدماتي و توليدي مددجويان واجد شرايط براي راه اندازي کسب وکار در شهرک ها و نواحي صنعتي، تکميل و راه اندازي واحدهاي کسب وکارهاي خرد در نواحي هم جوار مناطق روستايي توسط مددجويان واجد شرايط از تعهدات کميته امداد است.شايسته ذکر است، مدت اجراي اين تفاهم نامه به مدت دو سال است که در صورت توافق طرفين قابل تمديد است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.