جزئیات از کارافتادگی در قانون تامین اجتماعی

تعداد بازدید: ۵۹
  • جزئیات از کارافتادگی در قانون تامین اجتماعی
    بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی، هر نوع بیماری منجر به کاهش قدرت در حد ازکارافتادگی نمی‌شود، بلکه این کاهش باید پایدار باشد زیرا تأیید کاهش توانایی در کمیسیون‌های پزشکی پس از خاتمه درمان و غیرقابل علاج تشخیص داده شدن بیماری و به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی، انجام می‌شود.به گزارش ایسنا، براساس ماده ٧٠ قانون تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرعلاج تشخیص داده می‌شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال، چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ٩١ این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند، به ٣ حالت تقسیم می‌شوند.راین اساس، هرگاه درجه کاهش قدرت بیمه‌شده ٦٦ درصد و بیشتر باشد، به نحوی که نتواند با به سابق یا دیگری بیش از یک‌سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد، ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت بیمه‌شده، بین ٣٣ درصد تا ٦٦ درصد و به علت حادثه ناشی از باشد، به نحوی که با به سابق یا دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد، ازکارافتاده جزیی شناخته می‌شود.به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ همچنین اگر درجه کاهش قدرت بیمه‌شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از باشد، مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع می‌شود.فتنی است، بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار، از کارافتاده کلی شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از را خواهد داشت
لینک کوتاه:
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.