درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (5 سال)
 • کهکشان

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  ( ب1رنامه نویس )
 • کهکشان

  ( ۱۳۹۲/۴/۷ - ۱۳۹۲/۹/۲۱ )
  ( ب1رنامه نویس )
 • ایرانسل

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( ب1رنامه نویس )
 • همکاران سیستم

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( ب1رنامه نویس )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( مبتدی )
 • فارسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۷/۱۷

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

  ( ۱۳۸۷/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۹/۰۲

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

  ( ۱۳۸۵/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۶/۴۶

مهارت ها
 • ASP.Net MVC
  C#
  Jquery
  SQL Server
رزومه های ویدیویی