درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (1 سال)
 • داده پرداز نوین

  ( ۱۳۹۲/۵/۱۵ - ۱۳۹۳/۵/۹ )
  ( ب1رنامه نویس )
زبان های خارجه
 • فرانسوی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران

  ( ۱۳۹۴/۵/۱۴ - ۱۳۹۴/۵/۲۹ )
  زیر دیپلم معدل ۱۸

  برگزاری همایش های مرتبط با نرم افزار

مهارت ها
 • C# کم
  VB.NET کم
رزومه های ویدیویی