درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (2 سال)
 • شرکت راه آهن

  ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  ( برنامه نویس ارشد )
 • همراه اول

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
  ( ب1رنامه نویس )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  ( ۱۳۸۴/۵/۱۰ - ۱۳۸۸/۵/۱۰ )
  زیر دیپلم معدل ۲۰

  برنامه نویسی

مهارت ها
 • ASP.NET WebForm پیشرفته
  VB.NET پیشرفته
  ASP.NET MVC پیشرفته
  C# پیشرفته
رزومه های ویدیویی