درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

  ( ۱۳۹۴/۴/۲ - ۱۳۹۴/۴/۷ )
  زیر دیپلم معدل ۱۸

مهارت ها
 • ASP.NET WebForm
  ASP.Net MVC
  Net Tier
  C#
رزومه های ویدیویی