درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه ارومیه

  ( ۱۳۸۷/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۲/۷۹

مهارت ها
 • Network+
  کار با کامپیوتر
  پایگاه داده
رزومه های ویدیویی