درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
  • شرکت توزیع برق اردبیل

    ( - تاکنون )
    ( - )
مهارت ها
  • تکنسین و تعمیرکار سخت افزار - شبکه - اپراتور نرم افزار - بانک اطلاعاتی
رزومه های ویدیویی