درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
 • فارسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد

  ( ۱۳۹۴/۴/۲ - ۱۳۹۴/۴/۲۲ )
  زیر دیپلم معدل ۱۷

  ثبت اختراع

مهارت ها
 • SignalR
  ASP.Net MVC
  Jquery
  C#
رزومه های ویدیویی