درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
 • آذری

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • علمی کاربردی

  ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل /

مهارت ها
 • HTML
  photoshop
  MS Office
رزومه های ویدیویی