درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
  • مجتمع پایتخت میردارماد - چهرار راه طالقانی پاساژ نورپایتخت

    ( - تاکنون )
    ( - )
مهارت ها
  • کامپیوتر - الکترونیک - شبکه - سخت افزار - نرم‌افزار
رزومه های ویدیویی