درباره
 • User profile QRCode
 • .
سوابق کاری (5 سال)
 • کهکشان نور

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
 • پیشگامان نوآوری پاژنگ

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( کارشناس فنی )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • داده پردازی ایران

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۴/۰۰

 • مرکز آموزش عالی شرکت داده پردازی ایران

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس معدل /

  گذراندن دوره های مرتبط با رشته

مهارت ها
رزومه های ویدیویی