درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (1 سال)
 • آذر موتور

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
 • الماسه ساز

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  ( - )
 • فولاد تفتان

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  ( - )
تحصیلات
 • دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

  ( ۱۳۸۵/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
رزومه های ویدیویی