درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
 • ---

  ( - تاکنون )
  ( - )
 • مترو

  ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
  ( - )
 • معدن زغال شاهرود

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • عربی

  ( مبتدی )
 • انگلیسی

  ( مبتدی )
تحصیلات
 • دانشگاه کاشان

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۶/۶۵

 • دانشگاه صنعتی شاهرود

  ( ۱۳۸۵/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۳/۸۱

مهارت ها
 • اداری
  کامپیوتر
  معدن
  بایگانی
رزومه های ویدیویی