درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
 • عربی

  ( مبتدی )
مهارت ها
 • HR Recruiting پیشرفته
  منابع انسانی - دلبستگی و ماندگاری پرسنل پیشرفته
  توسعه تجارت و کسب و کارهای جاری پیشرفته
  تکنولوژی - امنیت اطلاعات و ارتباطات متوسط
  Business Etiquette آداب و اصول تجارت و روابط تجاری پیشرفته
  Modern Etiquette پیشرفته
  تکنولوژی - هانی پات و هانی نت پیشرفته
  تکنولوژی - تست نفوذ و شناخت آسیب پذیری متوسط
  Employee Engagement پیشرفته
  جذب مصاحبه و استخدام پیشرفته
  Business Development پیشرفته
  مدیریت به شیوه رهبری متوسط
  Leadership Management متوسط
رزومه های ویدیویی