درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (8 سال)
 • راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت OICO

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - تاکنون )
  ( سرپرست برق راه اندازی )
زبان های خارجه
 • انگلیسی و عربی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • ازاد اسلامی کنگان

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۷/۳۳

  20 سال سابقه اجرا-وراه اندازی در پروژه های نفت و گاز

مهارت ها
 • سیستم های قدرت
رزومه های ویدیویی