درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (11 سال)
 • شرکت های خصوصی

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۹۵/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • غیرانتفاعی مهر البرز

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۵/۳۲

مهارت ها
 • راهبری تضمین کیفیت و سیستم ها و روش های سازمان
رزومه های ویدیویی