درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (2 سال)
 • شرکت بیمه پاسارگاد

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس ارشد معدل /

 • دانشگاه

  ( ۱۳۸۶/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
 • expert choice
  oracle primavera p6
رزومه های ویدیویی