درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (3 سال)
 • مجتمع فنی تهران

  ( - تاکنون )
  ( - )
 • شرکت ایرانسل

  ( ۱۳۸۵/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • دانشگاه کنت انگلستان

  ( ۱۳۷۳/۱/۱ - ۱۳۷۹/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل /

مهارت ها
 • illustrator
  آشنا به نرم افزارهای چاپ و طراحی
  Indesign
  مسلط به نرم افرارPhotoshop
رزومه های ویدیویی