درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
 • تهران

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۴/۰۰

مهارت ها
 • Windows
  کامپیوتر
رزومه های ویدیویی