درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (1 سال)
 • مشارسیستم

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  ( برنامه نویس ارشد )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان

  ( ۱۳۸۶/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۶.۸۶

 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۶.۸۷

مهارت ها
 • ASP,Net C#
  .Net Micro Framework
  c++
  Android
  Linux
  Electronics
  IOT Developement
رزومه های ویدیویی