درباره
 • User profile QRCode
 • ترجمه کتاب: مقدمه ای بر اقتصادسنجی فضایی، انتشارات نور علم - ترجمه کتاب: نظریه و تکنیک های اقتصادسنجی فضایی در نرم افزار MATLAB، انتشارات نور علم - ترجمه کتاب: روشهای مقداری در اقتصاد، در دست چاپ - تالیف کتاب: آموزش نرم افزار MATLAB برای دانشجویان اقتصاد، در دست چاپ - چاپ مقاله: تحلیل فضایی جرم در استانهای ایران در مجله علوم رفتاری فرانسه (ISI) - چاپ مقاله: بررسی اثر شهرنشینی و صنعتی شدن بر جرایم در استانهای ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی در کنفرانس بین المللی کیش - چاپ مقاله: بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی بخش خانگی در استانهای ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی - راهنمایی 3 پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد با عناوین: تحلیل فضایی اقتصاد جرم – تحلیل فضایی سرریزهای تکنولوژی در ایران - بررسی تاثیر مصرف انرژی و توسعه ی مالی بر انتشار co2 - تالیف مقاله: ما همه مقصریم (انگشت اتهام آلودگی هوا به سوی کیست؟) در روزنامه دنیای اقتصاد، 10 دی 94 - تالیف مقاله: تعارض بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌بوم (نگاهی به نظریات متفکران اقتصادی پیرامون تجارت و اثرات آن بر محیط‌زیست) در روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ 1 بهمن 94 - تالیف مقاله: موج جدید « پناهندگان آلایندگی» به سمت کشورهای آسیایی در روزنامه دنیای اقتصاد، 15 بهمن 94
سوابق کاری (2 سال)
 • بخشداری رامسر

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  ( - )
 • شهید باهنر کرمان

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
 • فرانسه

  ( مبتدی )
تحصیلات
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان

  ( ۱۳۸۵/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۸/۳۰

مهارت ها
 • کامپیوتر
  نرم افزار Matlab
رزومه های ویدیویی