درباره
 • User profile QRCode
 • CEO
سوابق کاری (11 سال)
 • شرکت کهکشان دانا

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
  ( مدیر پروژه )
 • شرکت کهکشان نور

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
  ( مدیر پروژه )
 • شرکت ایمن گستران

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( مدیر آی تی )
 • شرکت الگوریتم پارس

  ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  ( مدیر پروژه )
 • شرکت راه آهن

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
  ( برنامه نویس )
 • شرکت همراه اول

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۸۹/۱/۱ )
  ( ب1رنامه نویس )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه شهید بهشتی

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس ارشد معدل ۱۸/۱۳

 • دانشگاه سراسری اراک

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۳/۳۳

مهارت ها
 • Visual Studio
  Javascript پیشرفته
  WCF پیشرفته
  ORM پیشرفته
  ASP.NET WebForm پیشرفته
  HTML 5
  Design Pattern متوسط
  Microsoft SQL Server پیشرفته
  Apache Cordova
  Web Applicatios پیشرفته
  WorkFlow پیشرفته
  ASP.Net MVC پیشرفته
  PhoneGap
  XML
  CSS پیشرفته
  HTML پیشرفته
  java
  SignalR
  C# پیشرفته
  Python
  JQuery Mobile
  Project Managment پیشرفته
  AJAX پیشرفته
  EF پیشرفته
  Reflection
  برنامه نویس ویندوز
  Analysis پیشرفته
  Windows Applications پیشرفته
شرکت ها
 • test

  [ - mvardin11@gmail.com ]
  تهران