درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (14 سال)
 • خدمات تجارت

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
 • همپار برلوخر

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  ( - )
 • سازه پویش

  ( ۱۳۸۷/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  ( - )
 • شرکت نمای بسته

  ( ۱۳۸۲/۱/۱ - ۱۳۸۷/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • American World University

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۸۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۸/

مهارت ها
 • مدیریت آی تی
رزومه های ویدیویی