درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
 • -

  ( - تاکنون )
  ( - )
مهارت ها
 • نرم افزار hysys مهندسی شیمی
  مهارت‌های هفتگانه ICDL
  حسابدار
رزومه های ویدیویی