درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (3 سال)
 • کارخانجات نساجی بروجرد

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  ( - )
 • شرکت الکتروآریا بروجرد

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۶/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه فنی و حرفه‌ای خرم آباد

  ( ۱۳۸۶/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۶/۳۰

 • دانشگاه آزاد بروجرد

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۶/۰۰

مهارت ها
 • نرم افزارهای تخصصی برق
  PLC کارور
  ICDL
رزومه های ویدیویی