درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
  • انگلیسی

    ( متوسط )
تحصیلات
  • دانشکده سما واحد ساوه (سما)

    ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
    فوق دیپلم معدل /

مهارت ها
رزومه های ویدیویی