درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
  • تهران

    ( - تاکنون )
    ( - )
مهارت ها
  • امور مکاتبات و مکالمات خارجی(انگلیسی)،ثبت سفارش،مسلط به کامپیوتر وتایپ و امور دفتری
رزومه های ویدیویی