درباره
 • User profile QRCode
سوابق کاری (16 سال)
 • آزاد

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه ازاد انزلی

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۸۴/۱/۱ )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
 • تاسیسات آبرسانی و گرمایشی ساختمان به مدت 10 سال
رزومه های ویدیویی