درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (2 سال)
 • منزل

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
 • نیروگاه برق اسلامی

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • پیام نور اصفهان

  ( ۱۳۸۶/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  کارشناس معدل /

 • سراسری سمنان

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل /

مهارت ها
رزومه های ویدیویی