درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (16 سال)
 • صاب

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - تاکنون )
  ( مدیر )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • mit

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۸۴/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۹/

 • im

  ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۸۴/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل ۱۷/

مهارت ها
 • Excel
  SharePoint
  بال
  office
شرکت ها
رزومه های ویدیویی