درباره
  • User profile QRCode
  • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

    ( ۱۳۸۰/۱/۱ - ۱۳۸۴/۱/۱ )
    فوق دیپلم معدل ۱۹/۰۰

مهارت ها
شرکت ها
رزومه های ویدیویی