درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (31 سال)
 • تهران

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
 • کهکشان نور

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( کارشناس کنترل پروژه )
 • فن آور کهکشان دانا

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - تاکنون )
  ( مدیر )
 • خانواده آبی

  ( ۱۳۸۷/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  ( مدیریت )
 • 3113131

  ( ۱۳۷۹/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
زبان های خارجه
 • فرانسه

  ( مبتدی )
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
 • 333232

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • دانشگاه تهران

  ( ۱۳۸۹/۱/۱ - ۱۳۹۱/۱/۱ )
  کارشناس ارشد معدل ۱۷/۱۷

مهارت ها
 • SharePoint
  management پیشرفته
  631413
  msp
  تایپ
  C#
رزومه های ویدیویی