درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
 • آذ

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • دانشگاه تهران

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس ارشد معدل /

 • تهران

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۲/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۷/۴۳

مهارت ها
 • Windows
  photochope
  ICDL
  matlab
رزومه های ویدیویی