درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
تحصیلات
 • دانشگاه پیام نور

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  - معدل ۱۶

مهارت ها
 • Mikrotik - MTCNA عصر شبکه
  CCNA Routing & Switching - international Certificate
  MCITP - کهکشان نور
  MCSA - Self study
  CCNP Routing & Switching - international Certificate
  VMware ESXi 5.5 - تازه شروع کرده ام Self Study
  CWNA - کهکشان نور
  + Network - کهکشان نور
رزومه های ویدیویی