درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (2 سال)
 • سایت اینترنتی من و دیجیتال

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه تبریز

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس معدل ۱۴/۴۷

مهارت ها
 • طراحی سایت
  راه اندازی شبکه
  دانش شبکه
  مترجمی زبان انگلیسی
رزومه های ویدیویی