درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (3 سال)
 • ایده بکر مبین

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  ( گرافیست )
 • هیگر

  ( ۱۳۸۶/۱/۱ - ۱۳۸۶/۱/۱ )
  ( گرافیست )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( مبتدی )
 • ترکی استامبولی

  ( متوسط )
مهارت ها
رزومه های ویدیویی