درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (7 سال)
 • شعب منتخب بانک صادرات

  ( ۱۳۹۴/۱/۱ - ۱۳۹۵/۱/۱ )
  ( - )
 • بیمه سامان

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
 • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

  ( ۱۳۹۲/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
 • مذاکره سازمانی
  تبلیغات، بازاریابی اصولی، برگزاری مزایده و جذب اسپانسر
  نوشتن بیزینس مدل
  بازاریابی و تبلیغات
رزومه های ویدیویی