درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( پیشرفته )
 • ترکی

  ( پیشرفته )
تحصیلات
 • استان مرکزی

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۸/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۶

مهارت ها
 • asp.net
رزومه های ویدیویی