درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (9 سال)
 • ناخن سازی زیبا و خواهران

  ( ۱۳۸۷/۱/۱ - تاکنون )
  ( کارگر )
تحصیلات
 • دانشگاه یزد

  ( ۱۳۴۴/۱/۱ - ۱۳۴۴/۱/۱ )
  دکترا معدل ۲۳

  دارم

مهارت ها
 • بخاطر سپردن خاطرات پیشرفته
رزومه های ویدیویی