درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۴/۴۱

مهارت ها
 • Visio
  power point
  Excel
  word
رزومه های ویدیویی