درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (0 سال)
 • میدان ازادی.شهرک فکوری

  ( - تاکنون )
  ( - )
 • ازادی

  ( ۱۳۸۲/۱/۱ - تاکنون )
  ( - )
مهارت ها
 • روابط عمومی
رزومه های ویدیویی