درباره
 • User profile QRCode
 • معلول جسمی حرکتی ازناحیه پا سمت راست . ولی به لطف خدا توان کار کردن دارم .و مزیتی که دارم این است اگر کارفرما مرا بیمه کند بهزیستی حق بیمه واریزی مرا به کارفرما بر می گرداند.
سوابق کاری (1 سال)
 • اداره بهزیستی

  ( ۱۳۸۶/۱/۱ - ۱۳۸۷/۱/۱ )
  ( - )
تحصیلات
 • مؤسسه علم و ادب

  ( ۱۳۹۱/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  کارشناس معدل ۱۵/۸۳

مهارت ها
 • تایپ
  اینترنت
  فتوشاپ
رزومه های ویدیویی