درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (3 سال)
 • ( - تاکنون )
  ( - )
 • دبیرستان

  ( ۱۳۹۰/۱/۱ - ۱۳۹۳/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( متوسط )
تحصیلات
 • پیام نور ورامین

  ( ۱۳۸۶/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  کارشناس معدل /

مهارت ها
 • شبکه کامپیوتری
  کامپیوتر
  اینترنت
  فتوشاپ
  تایپ
  آفیس
رزومه های ویدیویی