درباره
 • User profile QRCode
 • توضیحات وجود ندارد.
سوابق کاری (6 سال)
 • هدایت هوشمند قرن

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - ۱۳۹۴/۱/۱ )
  ( - )
 • وزارت نیرو(توانیر)

  ( ۱۳۸۸/۱/۱ - ۱۳۹۰/۱/۱ )
  ( - )
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  ( ۱۳۸۴/۱/۱ - ۱۳۸۷/۱/۱ )
  ( - )
زبان های خارجه
 • انگلیسی

  ( مبتدی )
تحصیلات
 • جامع علمی

  ( ۱۳۹۳/۱/۱ - تاکنون )
  کارشناس معدل /

 • ازاد اسلامی

  ( ۱۳۸۳/۱/۱ - ۱۳۸۷/۱/۱ )
  فوق دیپلم معدل /

مهارت ها
 • مدیریت شبکه
رزومه های ویدیویی